กินสบาย

 

ปิดหู ปิดตา ปิดปาก

ปิดประตูตีแมวลากปิดเมืองบ้าน

สะดวกคอร์รัปชั่นสะบั้นบาน

ตรวจสอบไม่ได้เผด็จการกินสบาย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560