มติชน วันอาทิตย์

7 พฤษภาคม 2560

                            

หนทางพิสูจน์ม้า

กาลเวลาพิสูจน์รัฐประหาร

ความเป็นไทยต้องอยู่ใต้เผด็จการ

อยากอยู่นานต้องล้างสื่อไม่รื้อโกง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560