มติชน วันอาทิตย์                       

14 พฤษภาคม 2560

 

สถานการณ์ทุกอย่างล้วนสร้างได้

ต้านประชาธิปไตยล้มเลือกตั้ง

โทษคนอื่นเกเรทำเพพัง

พอได้ทียกกำลังยึดย่อยยับ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560