มติชนรายวัน ศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560

 

ไทยแลนด์ 4.0

วิทยาศาสตร์แบบไสยศาสตร์

 

         “การเรียน คือการเตรียมพร้อมเพื่อชีวิต ไม่ใช่เพื่อการสอบ” ผมได้ยินแว่วๆ แล้วชอบ จึงจดจากวอยซ์ ทีวี (ก่อน 6 โมงเช้า วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560)

         แต่ระบบการศึกษาทุกระดับทั่วไทย การเรียนคือท่องจำอย่างเดียว ห้ามถาม ห้ามเถียง เพื่อตอบข้อสอบให้ตรงตามคำสอนของครูบาอาจารย์ ใครจำได้มากตอบเหมือนคำครูมากสุด ก็เก่งมาก ถ้าต่างจากนั้นถูกกำจัดโดยคัดออก

 

เรียนวิทยาศาสตร์แบบไสยศาสตร์

         “เราศึกษาวิทยาศาสตร์แบบไสยศาสตร์ คือศึกษาแบบต้องเชื่อตามครู”

         ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์ หรือ ดร. ชิ้น นักวิทยาศาสตร์ [ผอ. ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] บอกไว้ในเสาร์ประชาชื่น โดย พนิดา สงวนเสรีวานิช (มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 หน้า 13) แล้วขยายความเพิ่มเติมว่าเป็นกระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ทำผิดตั้งแต่อนุบาล

         บอกอีกว่าวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมเท่าเทียม ยอมรับผิดได้ ไม่มีอะไรที่จะต้องต่อว่ากัน แต่ “สังคมไทยผูกกับวัฒนธรรมอำนาจ” มันมากับความไม่เท่าเทียม

 

นาฏกรรมปฏิรูปการศึกษาไทย

         คนในประเทศก้าวหน้าบอกว่าไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นจริงได้ ต้องเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงๆ ไม่ใช่ทำอย่างเป็นนาฏกรรมของรัฐ

         แต่ไทยแลนด์ถนัดทำเล่นเป็นผักชีโรยหน้า ดังข้อเขียนของ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ จะคัดบางตอนมาดังนี้

         ปฏิรูปการศึกษาไทย โดยจัดมหกรรมปฏิรูปการศึกษาอย่างใหญ่โตมโหฬาร มีหน่วยงานการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษาหลากหลายชนิด มีประชาชนเข้าชมเป็นล้าน

         แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ซึมลงไปสู่โรงเรียนและห้องเรียนเลยก็ไม่เป็นไร เพราะทั้งหมดคือการแสดง หน่วยงานการศึกษาเป็นผู้แสดงที่รู้ดีว่าที่ทำทั้งหมดเป็นการแสดงล้วนๆ ไม่ใช่เรื่องจริง ผู้เข้าชมนิทรรศการก็รู้ว่าไปดูการแสดง ไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกัน

         การแสดงเหล่านี้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรทางการศึกษาไทย

         [ประชาชนในรัฐนาฏกรรม (2) ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7-13 เมษายน 2560 หน้า 30]

         ในที่สุดก็ได้ไทยแลนด์ 44.0 หรือ 0.44