มติชน วันอาทิตย์

9 เมษายน 2560

                            

วัฒนธรรมอำนาจนิยม

สั่งสมโศกกำสรดสยดสยอง

ปฏิวัติรัฐประหารหั่นฮีตคอง

หนุนสนองอุบัติโหดเหตุรุนแรง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 5 เมษายน 2560