Archive for เมษายน, 2017

ขวัญของคน มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

 

งานศพ (2)

 

ขวัญของคน

มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้

 

          คนพื้นเมืองอุษาคเนย์นับถือศาสนาผี และทุกชาติพันธุ์มีความเชื่อคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับขวัญตั้งแต่หลายพันปีมาแล้ว สืบจนทุกวันนี้

          เชื่อว่าคนตายเพราะขวัญหายจากร่างของคน แล้วหาทางกลับร่างไม่ถูก ถ้าเรียกขวัญคืนร่างได้คนก็ฟื้นคืนเป็นปกติ จึงมีพิธีเรียกขวัญต่อเนื่องหลายวันหลายคืน ขอให้ขวัญกลับเข้าร่าง (แต่ไม่สำเร็จ)

          หลังรับศาสนาพุทธจากอินเดียและลังกา มีความเชื่อเปลี่ยนไปเป็นเรื่องวิญญาณ แต่พิธีศพแบบพุทธก็ถูกปรับเป็นแบบศาสนาผี มีพิธีกรรมใช้เวลานานมาก อาจนานที่สุดในโลกก็ได้ (เพิ่มเติม…)

ท้องถิ่นทำเองได้ แบ่งปันข้อมูลความรู้สู่ชาวบ้าน

มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

 

ท้องถิ่นทำเองได้

แบ่งปันข้อมูลความรู้สู่ชาวบ้าน

 

          ก่อนเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 นั่งรถตู้ของมติชน (เกาหลีฮุนได) สบายมาก จากมหาสารคาม ไปร้อยเอ็ด ถึงบ้านเมืองบัว ต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด

          บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองบัว มีซากนิทรรศการชั่วคราวที่ทำไว้หลายปีแล้วโดยกรมศิลปากร

          ควรปรับปรุงให้ง่ายเป็นภาษาทั่วไป (ไม่เป็นภาษาโบราณคดีที่ชาวบ้านอ่านไม่รู้เรื่อง) แล้วเน้นบอกความเป็นมาของชุมชนบ้านเมืองบัว กับหม้อไห “แค็ปซูล” ใส่ศพ ต้นแบบโกศทุกวันนี้ (เพิ่มเติม…)

โกศ มีต้นแบบ 2,500 ปีมาแล้ว มาจากหม้อไหหินและดินเผา ใส่กระดูกศพ

Download

โลกออนไลน์

โลกออนไลน์

                            

หมดเวลาจารีตรัฐกีดกั้น

เสรีภาพถูกบั่นทอนทิ้งได้

โลกออนไลน์ไร้รัฐพรมแดนไร้

ประดับไปด้วยเสรีภาพเสรีชน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 26 มีนาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์ 23 เมษายน 2560

มติชน วันอาทิตย์

23 เมษายน 2560

                            

รวมหัวชนกำแพงเรี่ยวแรงแหลก

ต้องเจ็บตัวหัวแตกกำแพงตั้ง

ทยอยขุดรากรอบกำแพงพัง

ไม่มีดินอะไรก็ตั้งต่องแต่งตรอม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

คนตาย เพราะขวัญหาย ต้องทำพิธีเรียกขวัญนานหลายวัน : งานศพปัจจุบัน สืบทอดพิธีกรรมหลายพันปีมาแล้ว

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

 

งานศพ (1)

 

คนตาย เพราะขวัญหาย

ต้องทำพิธีเรียกขวัญนานหลายวัน

: งานศพปัจจุบัน สืบทอดพิธีกรรมหลายพันปีมาแล้ว

 

       งานศพเป็นพิธีกรรมสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทั้งโลก

       ในไทยมีงานศพต่อเนื่องยาวนานหลายวันหลายคืน แล้วมีมหรสพร้องรำทำเพลง ดีดสีตีเป่าสนุกสนานด้วยฆ้องกลองปี่ ล้วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องขวัญในศาสนาผีของอุษาคเนย์หลายพันปีมาแล้ว

       จะรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยา เท่าที่หาได้มาตีความและอธิบาย แล้วเรียบเรียงเล่าเรื่องอย่างง่ายๆ ไม่เคร่งครัด ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนปลาย เช่น (เพิ่มเติม…)

มติชน วันอาทิตย์ 16 เมษายน 2560

มติชน วันอาทิตย์

16 เมษายน 2560

                            

สาดน้ำเย็นเย็นเล่นสงกรานต์

ฉ่ำสมานฉันท์เสมอภาคเสมอหน้า

เผด็จการพรางหน้ากากรัฐสภา

สาดโคลนเหี้ยมกล่าวหาเขาข้างเดียว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 12 เมษายน 2560

 

สร้างสรรค์ สู่ร่วมสมัย ศาสนาไทยไม่ห้ามขับร้องและประโคมดนตรี

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560

 

เทศน์มหาชาติ มาจากไหน? (8)

 

สร้างสรรค์ สู่ร่วมสมัย

ศาสนาไทยไม่ห้ามขับร้องและประโคมดนตรี

 

          เทศน์มหาชาติทำนองต่างๆ ด้วยเสียงเอื้อนโหยหวนและเล่นลูกคอ เป็นพิธีกรรมทางความเชื่อในศาสนาไทย ไม่กำหนดตายตัวว่าต้องมีเมื่อไร? จึงมีได้ทั้งในพรรษาและนอกพรรษา ทั้งหน้าร้อนมาก และหน้าร้อนมากกว่า

          ที่สำคัญ คือ อยู่นอกคำสอนอุโบสถศีล ข้อ 7 ของศาสนาพุทธ เพราะไม่มีในศาสนาไทย

          คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาไทย ซึ่งมีศาสนาผีเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง (แต่มักหลงว่านับถือศาสนาพุทธ)

          แล้วประดับประดาศาสนาผีด้วยสิ่งละอันพันละน้อย ที่รับบริจาคศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธ โดยเลือกเอาส่วนที่ไม่ขัดกับหลักผี เพื่อให้ดูดี มีสง่าราศี ทันสมัย น่าเลื่อมใสศรัทธากว่าเก่าเท่านั้น (เพิ่มเติม…)

ไทยแลนด์ 4.0 วิทยาศาสตร์แบบไสยศาสตร์

มติชนรายวัน ศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560

 

ไทยแลนด์ 4.0

วิทยาศาสตร์แบบไสยศาสตร์

 

         “การเรียน คือการเตรียมพร้อมเพื่อชีวิต ไม่ใช่เพื่อการสอบ” ผมได้ยินแว่วๆ แล้วชอบ จึงจดจากวอยซ์ ทีวี (ก่อน 6 โมงเช้า วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560)

         แต่ระบบการศึกษาทุกระดับทั่วไทย การเรียนคือท่องจำอย่างเดียว ห้ามถาม ห้ามเถียง เพื่อตอบข้อสอบให้ตรงตามคำสอนของครูบาอาจารย์ ใครจำได้มากตอบเหมือนคำครูมากสุด ก็เก่งมาก ถ้าต่างจากนั้นถูกกำจัดโดยคัดออก

 

เรียนวิทยาศาสตร์แบบไสยศาสตร์

         “เราศึกษาวิทยาศาสตร์แบบไสยศาสตร์ คือศึกษาแบบต้องเชื่อตามครู” (เพิ่มเติม…)

สถานีรถไฟของมวลชน

มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560

 

สถานีรถไฟของมวลชน

 

          ผู้บริหารกรมศิลปากรและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ล้วนถูกหล่อหลอมกล่อมเกลาด้วยพงศาวดาร ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ตามมาตรฐานสากล [เพราะระบบการศึกษาไทยหลงทาง ยกพงศาวดารเป็นประวัติศาสตร์ไทย แล้วยึดตายตัวเปลี่ยนแปลงมิได้ตราบจนทุกวันนี้]

          จึงมีแนวคิดอนุรักษ์หัวปักหัวปำแบบพงศาวดาร เพื่อมุ่งสงวนรักษาโบราณศิลปวัตถุสถานของวัดกับวัง โดยไม่มีบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ

          กรณีตัวอย่างสำคัญสดๆ ร้อนๆ คือ กทม. ไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีเสียงคัดค้านจากนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพราะกรุงศรีอยุธยา กรุงสุโขทัย ฯลฯ และกรุงไหนๆ ในสยาม ทางการไม่เคยอนุรักษ์ชุมชนตลาดบ้านเรือนของกรุงนั้นๆ

          ด้วยโครงสร้างอำนาจนิยมที่สั่งสมมานานมาก ผู้บริหารของกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม จะไม่ฟังความเห็นอันมีค่าของสังคม ไม่ว่าระดับชุมชนหรือท้องถิ่น เพราะสำคัญตนผิดคิดว่าเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญพวกเดียวในไทยแลนด์ (เพิ่มเติม…)