งานใคร?

 

รัฐบาลสร้างสะพานปรารถนา

สารพัดสื่อไม่มีส่วนร่วมก่อสร้าง

สื่อรายงานมวลชนทุกช่องทาง

ตรวจสอบงานทุกอย่างสร้างสะพาน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 3 มีนาคม 2560