มติชน วันอาทิตย์

26 มีนาคม 2560

                            

บรรพชนคนไทยหลายเผ่าพันธุ์

ผสมปนเปกันร้อยพ่อพันแม่

หลอกคนอื่นหลอกตัวเองเป็นไทยแท้

รังแกกลุ่มชาติพันธุ์บรรพชน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 24 มีนาคม 2560