มติชน วันอาทิตย์

12 มีนาคม 2560

 

ต้านประชาธิปไตยไม่เลือกตั้ง

พร้อมกันหวังอำนาจรัฐประหาร

จารีตนิยมสมจินตนาการ

วันวานยังหวานอยู่แย่งกันเจ๊ง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 10 มีนาคม 2560