มติชน วันอาทิตย์

5 มีนาคม 2560

 

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ขนัดแน่นเกินกำหนดคชสาร

บรรดาหญ้าแพรกก็แหลกลาญ

ถูกเหยียบทุกหย่อมย่านระยำระยับ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 3 มีนาคม 2560