Archive for มีนาคม, 2017

มหาวิทยาลัยไทยมีได้แน่หรือ? ความยุติธรรมและธรรมาภิบาล

มติชนรายวัน ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

 

มหาวิทยาลัยไทยมีได้แน่หรือ?

ความยุติธรรมและธรรมาภิบาล

 

          กระทรวงอุดมศึกษาที่จะจัดตั้งใหม่ (โดยแยกจากกระทรวงศึกษาธิการ) รมต. ศธ. กล่าวถึงโครงสร้างกระทรวงใหม่ ต้องเอื้อให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงต้องวางแนวทางแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย (มติชน ฉบับวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 หน้า 17)

          ในข่าวไม่ได้บอกว่า รมต. ศธ. จะทำยังไง? แบบไหน? ฯลฯ เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นแค่คาถาเหมือนท่องนโมแล้วรับศีลตามประเพณี แต่ไม่ปฏิบัติตามนั้น หรือปฏิบัติไม่ครบ เพราะทำไม่ได้จริง ดังจะเห็นตัวอย่างพฤติกรรมไม่ยุติธรรมและไม่ธรรมาภิบาลของอาจารย์มหาวิทยาลัย ดังนี้

          1. ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัย มีบางพวกบางฝูงร่วมกันปิดกั้นไม่ให้นักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ โดยห้ามอ่าน ห้ามศึกษา ห้ามอ้างอิงจากหนังสือที่มีแนวคิดตรงข้ามอาจารย์ผู้สอน (เพิ่มเติม…)

นั่นก็ฉาก

นั่นก็ฉาก

                             

ไม่จัดฉากนั่นแหละฉากจัด

อำนาจนิยมปฏิบัติทุกยุคสมัย

ผู้ชนะฉะผู้แพ้พินาศภัย

อยากอยู่ยาวเป็นใหญ่ต้องใจโจร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 22 มีนาคม 2560

ปีศาจ

ปีศาจ

                            

รู้กำหนดถดถอยน้อยอำนาจ

ต้องปลุกผีปีศาจหนุนสร้างเสริม

ถนัดโปรโสโครกยกเมฆเติม

ย้อนดั้งเดิมปลุกผีคอมมิวนิสต์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 20 มีนาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

19 มีนาคม 2560

 

ปรองดองร้องแรกแตกฉาน

ออกอภินิหารทางกฎหมาย

ภูเขาทองเอนเอียงอันตราย

อย่าหมายว่าประชาธิปไตยมี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 17 มีนาคม 2560

สร้างบ้านแปงเมือง งานบุกเบิก ไม่ใช่ตำรา แต่เสมือนคัมภีร์

มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

 

สร้างบ้านแปงเมือง งานบุกเบิก

ไม่ใช่ตำรา แต่เสมือนคัมภีร์

 

          ไม่ใช่ตำรา แต่คุณค่าเสมือนคัมภีร์ บอกความเป็นมาของผู้คนและบ้านเมืองทั่วทุกภาคในไทย โดยมีบางส่วนต่อเนื่องถึงเพื่อนบ้านด้วย (ขอแนะนำให้รีบซื้อไปอ่าน หรือซื้อไปเก็บก่อนแล้วอ่านทีหลังก็ได้)

          คือ หนังสือ สร้างบ้านแปงเมือง ของ ศรีศักร วัลลิโภดม (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2560)

          เนื้อหาสาระหลักของเล่มนี้ เคยฟังคำบรรยายในห้องเรียนจาก อ. ศรีศักร เป็นอาจารย์ประจำ ตั้งแต่ปีแรกที่ผมเป็นนักเรียนโบราณคดี (ม. ศิลปากร) พ.ศ. 2507 จากนั้น ขรรค์ชัย บุนปาน กับผมเคยฟังนอกห้องเรียน เมื่อติดสอยห้อยตามไปสำรวจแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีเกือบทั่วประเทศ (เพิ่มเติม…)

มติชน วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

12 มีนาคม 2560

 

ต้านประชาธิปไตยไม่เลือกตั้ง

พร้อมกันหวังอำนาจรัฐประหาร

จารีตนิยมสมจินตนาการ

วันวานยังหวานอยู่แย่งกันเจ๊ง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 10 มีนาคม 2560

เสียงเอื้อนโหยหวน เล่นลูกคอ ของเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง ได้จากขับลำลุ่มน้ำโขง

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

 

เทศน์มหาชาติ มาจากไหน? (3)

 

เสียงเอื้อนโหยหวน เล่นลูกคอ

ของเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง

ได้จากขับลำลุ่มน้ำโขง

 

          เทศน์มหาชาติเป็นทำนองแหล่ต่างๆ ที่แพร่หลายในไทยทุกวันนี้ (ไม่มีในอินเดียและลังกา) มีรากเหง้าพัฒนาการจากขับลำของกลุ่มชาติพันธุ์ในวัฒนธรรมไต-ไท ซึ่งมีหลักแหล่งอยู่บริเวณลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำใกล้เคียงต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออก เช่น ลุ่มน้ำแดง-ดำ ในเวียดนาม

 

ทำนองเทศน์มหาชาติ เริ่มจากลุ่มน้ำโขง

          เทศน์มหาชาติเป็นทำนองต่างๆ เริ่มมีจากเมืองลาว สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ ทรงรู้เรื่องนี้นานมากแล้ว จึงมีพระนิพนธ์โดยสรุปว่า

          พระเทศน์เวสสันดรชาดกโดยทำนองต่างๆ เห็นจะมีขึ้นทางเมืองลาวก่อน แล้วจึงแพร่หลายลงมาข้างใต้…”

          [คำนำ หนังสือ มหาพนคำเฉียง พิมพ์แจกงานศพขุนราชพิจิตร (จุ้ย กฤษณามระ) พ.ศ. 2462 หน้า ข (สมเด็จฯ ทรงมีข้อสงสัยต่อไปอีกว่า “มอญจะได้ไปจากไทย ฤาไทยฝ่ายเหนือจะได้มาจากมอญ ข้อนี้ยังสงสัยอยู่”)]

          เมืองลาวในพระนิพนธ์นี้ หมายถึง บ้านเมืองลุ่มน้ำโขง มีผู้คนพูดตระกูลภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท รวมทั้งคำว่าฝ่ายเหนือหรือเมืองเหนือก็อยู่ในกลุ่มเมืองลาว (เพิ่มเติม…)

รับผิด เมื่อทำพลาด, ข้อมูลความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน

มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

 

รับผิด เมื่อทำพลาด

           สื่อที่รายงานข่าวรวดเร็วทันใจ ครั้นต่อมาได้ตรวจสอบโดยคนอื่นหรือตัวเองก็ตาม พบว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดคลาดเคลื่อน จนกระทบเสรีภาพของประชาชน แล้วทำความเสียหายถึงคนอื่นๆ

           สิ่งแรกที่ต้องทำทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข คือเร่งแก้ไขให้ถูกต้องอย่างรวดเร็วทันใจ แล้วขออภัยขอโทษ ยอมรับผิดในสิ่งที่ทำพลาดนั้น โดยไม่ต้องพร่ำเพ้อพรรณนาเสมือนแก้ตัวตามที่ชอบประพฤติทั่วไปว่าคนทำสื่อมีข้อจำกัดต่างๆ นานา เช่น บุคลากรมีจำกัด, เวลามีจำกัด, เงินมีจำกัด ฯลฯ

           เพราะทั้งหมดเป็นเรื่องขององค์กรไม่ใช่เรื่องบุคคล ดังนั้นไม่ว่าจะมีข้อจำกัดอย่างไร? ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ไม่อนุญาตให้รายงานข่าวบกพร่องผิดพลาดคลาดเคลื่อน และไม่ควรมีข้อยกเว้นเป็นอภิสิทธิ์ชนอย่างที่ชอบอ้างฐานันดรสี่

           สังคมไม่ถึงกับเอาเป็นเอาตายกับสื่อที่ยอมรับผิดนั้น แต่ตรงข้ามมีแต่จะให้อภัยและให้เกียรติ เพราะการทำงานแม้รัดกุมรอบคอบแล้วโอกาสผิดพลาดยังมีได้เสมอ (เพิ่มเติม…)

อ้างวิชาการ ทำงานเพื่อทำเงิน

มติชนรายวัน จันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560

 

อ้างวิชาการ ทำงานเพื่อทำเงิน

         อาจารย์มหาวิทยาลัยฝูงหนึ่งเป็นพวกปากปีศาจคาบคัมภีร์ อ้างวิชาการทำงานเพื่อทำเงิน ไม่ทำวิชาการ คุณภาพการศึกษาตกต่ำ อย่างนี้จะนับว่ามีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลไหมล่ะ? (แต่ไม่ต้องจัดการด้วย ม.44)

         งานที่ทำเงินให้นักวิชาการบางงานสนับสนุนการทำลายหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีและมานุษยวิทยา พร้อมกันนั้นก็ทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น แม่น้ำลำคลอง ฯลฯ

         โลกไม่เหมือนเดิม อาจารย์มหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล ปานหมอผีน่าสะอิดสะเอียนมากจนไม่น่าเชื่อ ดังมีข่าวต่อเนื่องไม่เว้น แต่ยังพากันวางตัวราวกับผู้ทรงศีล เรียกร้องความเคารพนับถือจากนักศึกษาและสังคม (เพิ่มเติม…)

มติชน วันอาทิตย์ 5 มีนาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

5 มีนาคม 2560

 

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ขนัดแน่นเกินกำหนดคชสาร

บรรดาหญ้าแพรกก็แหลกลาญ

ถูกเหยียบทุกหย่อมย่านระยำระยับ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 3 มีนาคม 2560