มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 

คอร์รัปชั่นรุ่งเรือง

ในการเมืองปิด

 

          “จะแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นด้วยการเมืองปิดได้จริงหรือ? ดูจีนดูไทย” เป็นชื่อบทความของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ในมติชนรายวัน (ฉบับวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 16)

          มีอ้างถึงไต้หวันยุคพรรคก๊กมินตั๋ง มีคอร์รัปชั่นสุดๆ ได้พยายามปฏิรูปเพื่อกำจัดคอร์รัปชั่น แต่ท้ายที่สุดต้องเลิกไป ถ้าไม่ให้มีคอร์รัปชั่นเลย พรรคจะแตกกระจาย เพราะคอร์รัปชั่นเป็นตัวยึดโยงคนในพรรค และผู้สนับสนุนใกล้ชิดที่ร่ำรวยและมีอำนาจสูงเอาไว้

          จีนแผ่นดินใหญ่ก็หนีไม่พ้นปัญหาเดียวกันกับไต้หวัน คือปราบคอร์รัปชั่นไม่สำเร็จ ด้วยการเมืองปิด

          ไทยเป็นระบอบการเมืองปิด ทำให้น่าเชื่อว่าคอร์รัปชั่นยังอาจเป็นกลไกร้อยรัดผู้ร่วมสนับสนุนสำคัญๆ ของระบอบอำนาจนิยมไว้ไม่ให้แตกกระจาย

          อ่านบทความของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ทำให้ผมรู้สึกตาสว่าง คิดย้อนหลังตั้งแต่เลือกตั้งสกปรก พ.ศ. 2500 แล้วมีปฏิวัติรัฐประหาร โดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ สืบทอดการเมืองระบอบปิด ถึง จอมพล ถนอม กิตติขจร กับ จอมพล ประภาส จารุเสถียร เป็นที่รู้กันว่ามีคอร์รัปชั่นมโหฬารนับไม่ถ้วน

 

ลืมอดีตที่คอร์รัปชั่น

          คนชั้นนำปัจจุบันบอกให้คนไทยลืมอดีต แล้วมุ่งอนาคตหรือมองอนาคต โดยไม่ต้องหันมองอดีต เพราะอดีตของพวกเขาเต็มไปด้วยวีรกรรมคอร์รัปชั่นของคนชั้นนำที่ได้เปรียบ แล้วเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ที่เสียเปรียบ

          ถ้าคนส่วนใหญ่รู้อดีตของคนชั้นนำเหล่านั้น จะเป็นยังไง? นิธิ เอียวศรีวงศ์ ยืนยันว่า “จะเฝ้าเตือนคนไทยให้นึกถึงอดีตให้มาก มิฉะนั้นแล้วจะไม่มีทางก้าวสู่อนาคตที่ดีได้เลย”

          “ไม่มีหรอก อนาคตหรือปัจจุบันที่ปราศจากอดีต (เช่นเดียวกับไม่มีอดีตที่ไม่มีปัจจุบันและอนาคต) เวลาของสามส่วนนี้ไม่ได้มีในธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นในสมองมนุษย์ ซึ่งไม่อาจแยกสามส่วนออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด”

          “อนาคตที่ไม่มีอดีต คือการย่ำเท้าอยู่กับที่ภายใต้เผด็จการชนชั้นนำของปัจจุบัน”

          [บทความเรื่อง “ถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทย” ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 16]

          สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอดีตของไทย ครูบาอาจารย์เกือบหมดล้วนสนองเผด็จการไทยด้วยการยกย่องคนชั้นนำที่คอร์รัปชั่น แล้วตัดทิ้งเรื่องราวของสามัญชนชาวบ้านที่เป็นคนส่วนใหญ่และถูกเอาเปรียบตลอดมาจนปัจจุบัน

          โดยเฉพาะไม่พูดถึงคอร์รัปชั่นขั้นเทพของคนชั้นนำในอดีตนั้น