ปรองดองตามสั่ง

 

ปรองดองสามัคคีก็ดีอยู่

แต่ต้องทำตามกูผู้กำกับ

ความคิดต่างพรั่งพร้อมจะน้อมรับ

แต่ต้องทำตามกำกับกูเท่านั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560