ทำเองทั้งนั้น

 

คู่ขัดแย้งแต่งตัวเป็นหัวหน้า

เสมือนว่าเหนือความขัดแย้งใหญ่

ที่แท้เป็นผู้สร้างอย่างชาญชัย

เพื่อยึดอำนาจไว้เล่นปรองดอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560