ไม่นับถือ

 

เสรีภาพมวลชนถูกปล้นจี้

สื่อพร้อมสิ้นยินดีเต็มพิสัย

หนุนเผด็จการต้านประชาธิปไตย

มวลชนไม่นับถือสื่อมวลชน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560