ไม่ต้องเสี่ยง

 

สถานการณ์วิกฤตประดิษฐ์ได้

ไม่ต้องเสี่ยงเหมือนใครใครในโลกหล้า

ปฏิวัติรัฐประหารธรรมดา

หิวอำนาจไม่เรียกหาก็มาเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560