มติชน วันอาทิตย์

26 กุมภาพันธ์ 2560

 

มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศ

อำนาจมีเสื่อมหมดหาเหลือไม่

ถ้ามาแล้วไม่อยากไป

ได้แล้วไม่รู้จักพอ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560