มติชน วันอาทิตย์

5 กุมภาพันธ์ 2560

 

เสรีภาพประชาชน

คราวถูกปล้นผ่านมาถ้าร่วมต้าน

สื่อย่อมมีมวลชนอภิบาล

มหาศาลเสรีภาพสื่อมวลชน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560