Archive for กุมภาพันธ์, 2017

ตะเพิด

ตะเพิด

 

สื่อมีปัญหา

ก็เป็นปัญหาของสื่อ

แก้ไขกันเองหารือ

ตะเพิดมือปีศาจวินาศภัย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560

เพชรบุรี มาจากไหน?

Download

1-70 , 71-138

เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม?

มติชนรายวัน จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 

เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม?

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยผู้บริหารบอกว่าผลทดสอบขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เป็นครั้งแรกที่จัดสอบข้อเขียนหรืออัตนัย วิชาภาษาไทย กับนักเรียนชั้น ป.6 ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยกลาง)

           พบว่านักเรียนเขียนและใช้คำผิดความหมายค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ คำควบกล้ำ การใช้การันต์ เช่น แทรก เขียนผิดเป็น แซก นะคะ เขียนผิดเป็น นะค่ะ ซื่อสัตย์ เขียนผิดเป็น ซื่อสัตว์ ภาพยนตร์ เขียนผิดเป็น ภาพยนต์ รวมถึงยังมีการใช้ภาษาวัยรุ่น คำสแลงในการตอบข้อสอบด้วย เช่น ชิลๆ แซ่บเว่อร์ เป็นต้น

           ดังนั้น จึงขอให้กรรมการที่ตรวจข้อสอบรวบรวมคำที่เด็กมักเขียนผิดหรือใช้ผิดความหมาย เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และสร้างสำนึกให้แก่เด็กในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เชื่อว่าจะได้ประโยชน์อย่างมาก และจะทำให้เด็กใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมากขึ้น (มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 17) (เพิ่มเติม…)

มติชน วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2560

มติชน วันอาทิตย์

26 กุมภาพันธ์ 2560

 

มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศ

อำนาจมีเสื่อมหมดหาเหลือไม่

ถ้ามาแล้วไม่อยากไป

ได้แล้วไม่รู้จักพอ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ปรองดองตามสั่ง

ปรองดองตามสั่ง

 

ปรองดองสามัคคีก็ดีอยู่

แต่ต้องทำตามกูผู้กำกับ

ความคิดต่างพรั่งพร้อมจะน้อมรับ

แต่ต้องทำตามกำกับกูเท่านั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เทศน์มหาชาติเป็นทำนอง ไม่มีในอินเดีย, ลังกา แต่มาจากลุ่มน้ำโขง

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

เทศน์มหาชาติ มาจากไหน? (1)

 

เทศน์มหาชาติเป็นทำนอง

ไม่มีในอินเดีย, ลังกา

แต่มาจากลุ่มน้ำโขง

 

          เทศน์มหาชาติ เรื่องมหาเวสสันดรชาดก เป็นพิธีกรรมทางความเชื่อในศาสนาไทย ใช้ขัดเกลาให้คนยกย่องผู้มีบุญที่มาจากทานบารมี ด้วยการทำบุญทำทานมากกว่าใคร เพราะมีทรัพย์เหนือกว่าคนอื่น

          เวสสันดร เป็นชาดกที่รัฐลุ่มน้ำเจ้าพระยายกย่องมากสุดเหนือชาดกเรื่องอื่นๆ ดังนั้น เพื่อโน้มน้าวคนส่วนใหญ่เข้าถึงทั่วกันอย่างกว้างขวางที่สุด จึงมีเทศน์เล่าเรื่องให้ฟัง (ไม่อ่าน เพราะอ่านไม่ออก) เป็นทำนองต่างๆ อย่างไพเราะและสนุกสนาน ซึ่งมีลักษณะคลุกเคล้าประสมประสานเข้าด้วยกันของภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท ลุ่มน้ำโขง ซึ่งมี 2 ส่วน ได้แก่

          (1) วรรณกรรมคำบอกเล่า แต่งเป็นร่ายยาว ด้วยภาษาร่าย และ (2) การละเล่นขับลำนำทำนองต่างๆ

ประเพณีอย่างนี้ไม่มีในอินเดียและลังกา แต่มีในกลุ่มไต-ไท ครั้นรับศาสนาพุทธแล้วปรับเป็นพื้นเมือง (ที่มีแก่นเป็นศาสนาผี) ก็ยกวัฒนธรรมราษฎร์พัฒนาเป็นวัฒนธรรมหลวง แล้วส่งแบบแผนสู่วัฒนธรรมราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง (เพิ่มเติม…)

คอร์รัปชั่นรุ่งเรือง ในการเมืองปิด

มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 

คอร์รัปชั่นรุ่งเรือง

ในการเมืองปิด

 

          “จะแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นด้วยการเมืองปิดได้จริงหรือ? ดูจีนดูไทย” เป็นชื่อบทความของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ในมติชนรายวัน (ฉบับวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 16)

          มีอ้างถึงไต้หวันยุคพรรคก๊กมินตั๋ง มีคอร์รัปชั่นสุดๆ ได้พยายามปฏิรูปเพื่อกำจัดคอร์รัปชั่น แต่ท้ายที่สุดต้องเลิกไป ถ้าไม่ให้มีคอร์รัปชั่นเลย พรรคจะแตกกระจาย เพราะคอร์รัปชั่นเป็นตัวยึดโยงคนในพรรค และผู้สนับสนุนใกล้ชิดที่ร่ำรวยและมีอำนาจสูงเอาไว้

          จีนแผ่นดินใหญ่ก็หนีไม่พ้นปัญหาเดียวกันกับไต้หวัน คือปราบคอร์รัปชั่นไม่สำเร็จ ด้วยการเมืองปิด

          ไทยเป็นระบอบการเมืองปิด ทำให้น่าเชื่อว่าคอร์รัปชั่นยังอาจเป็นกลไกร้อยรัดผู้ร่วมสนับสนุนสำคัญๆ ของระบอบอำนาจนิยมไว้ไม่ให้แตกกระจาย (เพิ่มเติม…)

ดีใส่ตัว ชั่วใส่คนอื่น

ดีใส่ตัว ชั่วใส่คนอื่น

 

มือที่มองไม่เห็นเป็นอำนาจ

นอกรัฐธรรมนูญพิฆาตผู้ขวางหน้า

มีทัพหนุนสร้างสถานการณ์ผลาญกติกา

แต่กล่าวหาฝ่ายตรงข้ามทำทั้งเพ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

ทำเองทั้งนั้น

ทำเองทั้งนั้น

 

คู่ขัดแย้งแต่งตัวเป็นหัวหน้า

เสมือนว่าเหนือความขัดแย้งใหญ่

ที่แท้เป็นผู้สร้างอย่างชาญชัย

เพื่อยึดอำนาจไว้เล่นปรองดอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560

มติชน วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2560

มติชน วันอาทิตย์

19 กุมภาพันธ์ 2560

 

ธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม

ไม่ประพฤติธรรมก็คุ้มครองให้

คอร์รัปชั่นชัวร์ทั่วราชการไทย

รอดคุกได้ด้วยสังกัดกลุ่มคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560