มติชนรายวัน พุธที่ 25 มกราคม 2560

 

อะไรๆ ก็ไม่การเมือง

 

         “ประวัติศาสตร์ต้องไม่มีการเมือง ถ้ามีการเมืองไม่ใช่ประวัติศาสตร์”

         ความเชื่ออย่างนี้มาจากไหน? เมื่อไร? ทำไม? ยังไม่พบคำอธิบายจากนักปราชญ์ราชบัณฑิตและครูบาอาจารย์ ผมเลยจนปัญญาหามาบอกเล่าไม่ได้

         แต่ที่แน่ๆ คือความเชื่อนี้ส่งผลสำเร็จแล้วให้ PISA รั้งท้ายโลกและอาเซียน

         ประวัติศาสตร์ไม่การเมือง เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้น ซึ่งบริสุทธิ์และไม่การเมือง

         ดังนั้นประวัติศาสตร์ไทยในทุกด้าน ล้วนบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใยไม่การเมือง เช่น อักษร ภาษา วรรณกรรม, สถาปัตยกรรม, ศิลปกรรม, โขนละครดนตรีไทย ฯลฯ

         รวมทั้งสงครามกับวีรบุรุษสงครามในประวัติศาสตร์ไทยไม่การเมือง เนื่องจากวีรบุรุษของไทยทำสงครามเพราะความรักชาติ ซึ่งไม่การเมือง

         แต่ไม่สอดคล้องกับหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่มีมากทั้งในไทย, ในเพื่อนบ้าน, และในโลก ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรไม่การเมือง ความเคลื่อนไหวในสังคมโดยเฉพาะสงครามล้วนมีเหตุจากการเมืองและเศรษฐกิจ

         ทั้งหมดที่ยกมานี้มีจริง และเป็นจริงในสังคมไทยที่ถูกครอบงำด้วยระบบการศึกษาไทยให้ท่องจำมานานมากหลายชั่วอายุคน สืบจนปัจจุบัน

         ทั้งนี้เพราะไทยเป็นมนุษย์ต่างดาวในสังคมต่างดาว จึงไม่เหมือนใครในโลก