คัมภีร์ปีศาจ

 

ปากปีศาจคาบคัมภีร์

แสดงตนคนดีมีศีลสัตย์

ประโยชน์ลับทับซ้อนสารพัด

กฎหมายจัดไว้เพื่อตนคนดีนั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 25 มกราคม 2560