ปรองดอง ไม่ชัตดาวน์

 

โลกนี้มีความเห็นต่าง

สองข้างอย่างน้อยแต่ไหนไหน

อยู่ร่วมกันด้วยประชาธิปไตย

ท้วงเถียงปรองดองได้ไม่ชัตดาวน์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 20 มกราคม 2560