ลากเลื่อนเลือก

 

ลากตั้งอยากเลื่อนเลือกตั้ง

เลือกตั้งมาลากตั้งไม่อยู่ได้

ไม่เลือกตั้งยังลากตั้งยั่งยืนไป

เลือกตั้งมีลากตั้งไม่ยั่งยืนยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 4 มกราคม 2560