มติชน วันอาทิตย์

29 มกราคม 2560

 

ที่ไหนสว่าง ที่นั่นสะอาด

ไม่สะอาดก็เพราะหาสว่างไม่

ยิ่งเตะถ่วงเวลาประชาธิปไตย

ยิ่งไม่สว่างไม่สะอาดไม่ขาดโกง

 

สุจิตต์ วงษ์

ศุกร์ 27 มกราคม 2560