มติชน วันอาทิตย์

22 มกราคม 2560

 

เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม

ชูชุบอุปถัมภ์คอร์รัปชั่น

เริ่มแต่ยุคเรือใบดึกดำบรรพ์

ถึงเรือบินปัจจุบันอนาคต

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 20 มกราคม 2560