มติชน วันอาทิตย์

15 มกราคม 2560

 

น้ำมาปลากินมด

น้ำลดตอผุดมดกินปลาเน่า

ช้างตายใบบัวปิดไม่มิดเม้าธ์

ว่าแต่เขาเหล่าคนดีก็เป็นเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 13 มกราคม 2560