มติชน วันอาทิตย์

8 มกราคม 2560

 

เทคโนโลยีล้ำสมัยฉับไวซื้อ

เครื่องมือขับเข่นฆ่าคนห่าใหญ่

ไม่เว้นเล่นงานต้านประชาธิปไตย

สังคมทันสมัย แต่ไม่พัฒนา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 มกราคม 2560