มติชน วันอาทิตย์

1 มกราคม 2560

 

มีสิทธิ์ฝันอนาคตงดงาม

สำเร็จความจำเริญเริ่มปีใหม่

สิ่งแรกต้องทำทันใด

ตื่นให้ตาสว่างอย่างเท่าทัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 30 ธันวาคม 2559