เครื่องเล่นมหาชาติ

โดย นายสำเภา วงษ์เทศ
(เมื่อ พ.ศ. 2527 อายุราว 74 ปี)
– ลูกกระเดือกใหญ่ อย่าง “พ่อ”
เขาเรียก “ลูกคอมหาราช”

Download

แหล่เถรขวาด

 

 

แหล่สี่กษัตริย์

 

 

แหล่บายศรีแก้ว

 

 

แหล่พระรถ-เมรี

 

 

แหล่ทุกขสัจจ์