ทำเนียน

 

คนดีขี้โกงกันโจ๋งครึ่ม

ก่นกระหึ่มออกชื่อรู้อื้อฉาว

โทษคนอื่นคอร์รัปชั่นลั่นดินดาว

ตัวเองทำนุ่งห่มขาวคลุมขี้โกง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 28 ธันวาคม 2559