ผิดศีลธรรม

 

ศีลธรรมอันดี

กรงเล็บปีศาจสุดพิศาล

อำนาจนิยมครอบจักรวาล

ยืนตรงข้ามรัฐประหารผิดศีลธรรม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 21 ธันวาคม 2559