ลูกไก่ถูกบีบ

 

คุกคามเขาเขาก็ตามคุกคามบ้าง

อย่ามาอ้างตัวบทยกกฎหมาย

บีบลูกไก่ในกำมือมุ่งทำลาย

ก่อนตายไก่ตดขี้รดมือ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 20 ธันวาคม 2559