ความรู้สึก

 

ความรู้สึกมีในประวัติศาสตร์

เป็นประวัติศาสตร์ความรู้สึก

คนเล็กเล็กซ่อนไว้ในลึกลึก

ประวัติศาสตร์ขาดบันทึกคนเล็กเล็ก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559