กลัว

 

นั่นนี่โน่นโดนแน่

ก้มหน้าตาแลก็มิกล้า

หายใจติดขัดทุกมาตรา

อาณาจักรความกลัวขนหัวพอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 7 ธันวาคม 2559