มติชน วันอาทิตย์

25 ธันวาคม 2559

 

ครูใหญ่ครูน้อยลดหลั่น

ชนชั้นผู้น้อยผู้ใหญ่

ชั้นของชนคนเป็นไปเช่นใด

ศึกษาไทยก็ต้องเป็นไปเช่นนั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559