มติชน วันอาทิตย์

18 ธันวาคม 2559

 

ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อน

ถึงไม่เหงาเราคือเพื่อนหาพ้นไม่

แสนสอดรู้สอดเห็นความเป็นไป

ล้วงรู้ไส้รู้พุงเพื่อนเพียบแล้ว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559