มติชน วันอาทิตย์

11 ธันวาคม 2559

 

ประชาธิปไตยไม่มี

เสรีภาพก็หามีไม่

ทุ่มประชานิยมยังไง

ไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจไม่นิยม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559