มติชน วันอาทิตย์

4 ธันวาคม 2559

 

ทองมกุฎดุจอัมรินทร์เทิดปิ่นเกล้า

บำรุงเหล่าชาวสยามสโมสร

โบราณราชสดุดีศรีสุนทร

พสกนิกรแซ่ซ้องสาธุการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559