มติชน วันอาทิตย์

27 พฤศจิกายน 2559

 

เสรีภาพอุดมสมบูรณ์

เกื้อกูลหนุนจินตนาการใหม่

ลองผิดถูกปลูกระเบียบใหม่ไป

ดีขึ้นได้ถ้าไม่ยึดอำนาจยับ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559}d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);