มติชน วันอาทิตย์

20 พฤศจิกายน 2559

 

คนกินข้าวเหล่าหลายไม่ปลูกข้าว

คนปลูกข้าวเล่าก็หาพอกินไม่

ประวัติศาสตร์แห่งชาติประเทศไทย

มีแต่รบไร้เรื่องข้าวและชาวนา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559