มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

 

ไหนว่าไทยเป็นเมืองพุทธ?

 

          14 ตุลา 2516 ส่งผลให้มี 6 ตุลา 2519 กับอีกหลายเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง สืบเนื่องจนปัจจุบัน แล้วอาจมีอีกในอนาคต

          เหตุการณ์เหล่านั้นทำให้อุดมคติเคยมีต้องเปลี่ยนไป ที่ว่าไทยเป็นเมืองพุทธ คนไทยเป็นชาวพุทธ ใจบุญสุนทาน มีเมตตากรุณา รักษาศีล ไม่เข่นฆ่าอาฆาตมาดร้าย ฯลฯ เพราะทุกอย่างตรงข้าม

          แล้วมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น นั่นคือ วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด ฆาตกรยังลอยหน้า คนสั่งฆ่ายังลอยนวล [ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2559]

          14 ตุลาคม 2516 คนชั้นกลางไทยต่อต้านเผด็จการทหาร สนับสนุนขบวนการโค่นล้มรัฐเผด็จการทหาร แต่แล้วเปลี่ยนไปร่วมก่อเหตุ 6 ตุลาคม 2519

          คนชั้นกลางไทยก่อตัวขึ้นในยุคสงครามเย็น โดยรับผลประโยชน์จากการทุ่มความช่วยเหลือมหาศาลทางเศรษฐกิจและเงินทุนจากสหรัฐ (และอื่นๆ) ซึ่งอิงอยู่กับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์

          ต่อมา พ.ศ. 2518 สหรัฐพ่ายสงครามเวียดนาม ต้องถอยทัพออกจากอินโดจีน คนชั้นกลางไทยออกอาการ “ลงแดง” กลับหลังหันเข้าร่วมกับคนชั้นนำ ก่ออาชญากรรมฆ่าล้างโคตรนักศึกษาและประชาชนเมื่อ 6 ตุลาคม 2519

          คนชั้นกลางไทยพากัน “ลงแดง” เพราะยาเสพติดที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแก่ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตของตนกำลังจะขาดตลาด

          ทั้งหมดนี้ผมเก็บความมาทำใหม่ให้ง่ายๆ สั้นๆ จากหนังสือบ้านเมืองของเราลงแดง ของ เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน พร้อมด้วยข้อเขียนของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เกษียร เตชะพีระ, นิธิ เอียวศรีวงศ์ (สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2559 ราคา 140 บาท)

          ลงแดง อาการซึ่งอาเจียน และหรือถ่ายเป็นเลือด เพราะไม่ได้เสพยาเสพติด (พจนานุกรม ฉบับมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 760) แล้วเป็นคำด่าสบถตามปากชาวบ้าน ว่าไอ้ชิบหาย ตายโหง ลงแดงฟ้าผ่า