มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559

 

ท้องถิ่นอยู่ในไทย

ถ้าไม่ไทย แล้วเป็นอะไร?

 

          แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย รัฐบาลบอกว่าการออกแบบท่องเที่ยวต่อไปข้างหน้า จำเป็นต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ ทั้งของไทยและของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความแตกต่าง

          ถ้าถือตามลายลักษณ์อักษรที่รัฐบาลแถลง จะพบว่าศิลปวัฒนธรรมในไทยมีเอกลักษณ์ 2 อย่างที่ไม่เหมือนกัน ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรมของไทย กับ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น (ที่แตกต่างจากของไทย)

          อย่างนี้เท่ากับรัฐบาลไทย เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ล้วนไม่ไทย

          สอดคล้องกับการศึกษาไทยระบุมานานแล้วว่านาฏศิลป์และดนตรีมีทั้งของไทยและของพื้นเมืองหรือท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งถูกจัดว่าไม่ไทย

          แนวคิดอย่างนี้ทั้งของรัฐบาล และในระบบการศึกษาไทย ขัดแย้งกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและมานุษยวิทยา ที่ว่าคนไทยมาจากคนไม่ไทย ความเป็นไทยมีความหลากหลายเพราะมาจากร้อยพ่อพันแม่ที่ไม่ไทย

          นิธิ เอียวศรีวงศ์ ชี้ว่า ภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท มีอำนาจกลายคนไม่ไทยเป็นคนไทย อยู่ในหนังสือความไม่ไทย ของคนไทย (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559 ราคาเล่มละ 130 บาท)

          ดังนั้น ไม่ไทย นั่นแหละ ไทย

          ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย นั่นแหละไทย

          ถ้ารัฐบาลเข้าใจแล้วยอมรับความจริงตามนี้ ออกแบบท่องเที่ยวอย่างนี้ จะได้รับยกย่องกว้างขวางว่าไม่โกหกตัวเอง ไม่โกหกคนอื่น และไม่ดูถูกท้องถิ่น

          ถ้ารัฐบาลทำตรงข้าม ดังนั้นอะไรๆ ก็ตรงข้าม