มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559

 

ประวัติศาสตร์แห่งชาติ

ปกปิดบิดเบือน

 

           คนชั้นนำชำนาญการสถาปนาประวัติศาสตร์ปกปิดบิดเบือนแห่งชาติ ดังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์หนักหนาสาหัสสากรรจ์อย่างยิ่ง ได้แก่

           (1.) คนไทยเป็นเชื้อชาติบริสุทธิ์ (2.) มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต แล้วถูกรุกรานจนต้องอพยพยกโขยงถอนรากถอนโคนหนีร่นลงมา (3.) สร้างอาณาจักรน่านเจ้า แล้วถูกขับไล่ ต้องหนีลงมาอีก (4.) สร้างกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก (5.) ลอยกระทงครั้งแรกเริ่มมีที่กรุงสุโขทัย โดยนางนพมาศประดิษฐ์กระทงคนแรก

           ทั้งหมดยกตัวอย่างมานี้เป็นประวัติศาสตร์ปกปิดหลักฐานที่เป็นจริง แล้วบิดเบือนสร้างสิ่งไม่จริงขึ้นแทน

           ปกปิด หลักฐานที่มีจริงซึ่งต่างจากของทางการ

           บิดเบือน ทางการแต่งเรื่องไม่จริง พร้อมสร้างหลักฐานเท็จขึ้นแทนให้สมจริง

           ทุกวันนี้ทั้ง 5 เรื่อง ถูกเปิดโปงด้วยหลักฐานจริง กระทั่งคนจำนวนไม่น้อยค่อยๆ ตาสว่าง แล้วทยอยตาสว่างเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

           6 ตุลาคม 2519 ต่อให้ปกปิดบิดเบือนยังไง? ก็ไม่พ้นถูกเปิดโปงให้สังคมตาสว่างต่อไปข้างหน้า