มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559

 

กรุงเทพฯ เซ็กซ์เสรี

ไม่มีประชาธิปไตย

 

           คนชั้นนำกรุงเทพฯ มีสำนึกทำลายล้างประวัติศาสตร์สังคมของสามัญชนคนธรรมดา

           ดูได้จากการใช้อำนาจรัฐไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ ชานกำแพงพระนคร โดยอ้างว่าเพื่อสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าเที่ยวของนักท่องเที่ยวนานาชาติ

           กรุงเทพฯ เมืองน่าเที่ยวในความเห็นของนักท่องเที่ยวนานาชาติในโลก ซึ่งเสมือน “มนุษย์ต่างดาว” มากินขี้ปี้นอนแล้วก็ไป

           แต่ต้องอยู่ตลอดชีวิต หนีไม่ได้ คือคนกรุงเทพฯ

           น่าจะถามความเห็นคนกรุงเทพฯ แล้วบอกด้วยว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ของพลเมืองทุกระดับชั้นชนในไทยบ้างไหม?

           กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก โดยการจัดอันดับจากบริษัทมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล แซงหน้าเมืองอื่นๆ ในโลก เช่น ลอนดอน, ดูไบ, ปารีส, นิวยอร์ก ฯลฯ จากความมั่นใจด้านสถานที่ท่องเที่ยว [มติชน ฉบับวันที่ 24 กันยายน 2559 หน้า 1]

           ความไร้ระเบียบ สร้างเสน่ห์กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของนานาชาติ แต่เป็นเมืองไม่น่าอยู่ของพลเมืองกรุงเทพฯ

           รายงานข่าวไม่ได้บอกว่ากิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติมุ่งมากรุงเทพฯ คือ เซ็กซ์เสรี ขณะที่พลเมืองกรุงเทพฯ การเมืองไม่เสรี เพราะมีการปกครองแบบไม่ประชาธิปไตย

           โลกเขาเรียกกรุงเทพฯ ประเทศไทยว่า เซ็กซ์เสรี แต่ไม่มีประชาธิปไตย