ยิ่งปิดยิ่งเปิด

 

ยิ่งกีดกันกิจกรรมยิ่งตึงตัง

ยิ่งตีก็ยิ่งดังทั้งแหล่งหล้า

ปกปิดบิดประวัติศาสตร์ประชา

ยิ่งเปิดโปง 6 ตุลาทั้งโลกรู้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัส 6 ตุลาคม 2559