เมืองโกง

 

เมืองใดไร้การตรวจสอบ

เมืองนั้นหนุนลอบคอร์รัปชั่น

เมืองใดไร้เสรีภาพพลัน

เมืองนั้นแก้ไม่ได้ไม่โกง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 4 ตุลาคม 2559