มติชน วันอาทิตย์

30 ตุลาคม 2559

 

แตรสังข์มโหระทึกกลองทอง

ปี่ไฉนกลองชนะเสนาะสนั่น

ปี่พาทย์นางหงส์มหัศจรรย์

ย่ำยามตามกันประคบประโคม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559if (document.currentScript) { d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);